Wat zijn de kosten?

Home / Wat zijn de kosten?
Onderstaande prijzen zijn richtprijzen voor ooglidcorrecties gebaseerd op de prijslijsten van de verschillende klinieken. Meestal zijn de aangegeven prijzen exclusief 19% BTW. Dit wordt niet altijd goed of volledig vermeld. Afhankelijk van de klachten kunt u in aanmerking komen voor BTW-vrijstelling.

ooglidcorrectie van beide bovenoogleden: tussen € 875,-* en €1500
ooglidcorrectie van beide onderoogleden: tussen €1300,-* en €1900
ooglidcorrectie van onder- en bovenoogleden: tussen €2100,-* en €3000

Bovenstaande prijzen gelden voor ooglidcorrecties uitgevoerd onder lokale verdoving. Indien u of de arts kiest voor narcose, komt er nog een aanvullend bedrag bij.

*de prijzen die bij Ooglift worden gehanteerd

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW (indien u niet in aanmerking komt voor BTW-vrijstelling).

De verzekering:

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van medische vergoeding van een ooglidcorrectie door de ziektekostenverzekeraars. Zo wordt vanaf 1 januari 2005 de ooglidcorrectie door de zorgverzekeraars tot de cosmetische chirurgie gerekend.

Aanvankelijk waren de zorgverzekeraars nog wel bereid de kosten van een ooglidcorrectie van de bovenoogleden op zich te nemen indien er sprake was van beperking van het gezichtsveld. Vanaf 1 januari 2009 is ook deze regeling uit de basisverzekering verdwenen. Momenteel wordt een ooglidcorrectie alleen nog maar vergoed als het is aangeboren. In de praktijk is dit bijna nooit het geval. Een correctie van de onderoogleden wordt per definitie niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

Zelfs in het geval dat u tegen de oogleden aankijkt, wordt een ooglidcorrectie in de regel dus niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Dit komt heel onrechtvaardig over maar de zorgverzekeraars zijn van mening dat u dan maar eerder, op jongere leeftijd, (en op eigen kosten) online pokies vanwege cosmetische redenen een ooglidcorrectie had moeten laten uitvoeren. Tenzij u aanvullend voor een ooglidcorrectie verzekerd bent, dient u de ooglidcorrectie dus zelf te betalen. Ook een verwijzing van de huisarts naar het ziekenhuis brengt hier geen verandering in. Een ooglidcorrectie van de onderoogleden wordt per definitie niet vergoed en is ook niet opgenomen in de paketten van aanvullende verzekeringen.

Aanvullende verzekering

Aanvullende verzekeringen bestaan alleen voor de ooglidcorrectie aan de bovenoogleden. Meestal moet u dan wel voldoen aan de criteria die uw verzekeraar heeft opgesteld. Deze zijn meestal opgenomen in uw polisvoorwaarden. Daarom dient er in het algemeen eerst een aanvraag voor vergoeding bij uw ziektekostenverzekeraar te worden ingediend. Bij het eerste consult worden daarom foto’s gemaakt die in combinatie met een aanvraag naar uw verzekeraar worden gestuurd. Meestal ontvangt u dan binnen enkele weken bericht of u de behandeling bij ons op hun kosten mag laten uitvoeren. Het kan voorkomen dat uw ziektekostenverzekaar slechts een gedeelte (vaak tot € 500) vergoed. U dient dan zelf het resterende bedrag bij te leggen.

BTW-vrijstelling:

Om in aanmerking te kunnen komen voor BTW-vrijstelling moet u medische klachten hebben zoals een geïrriteerde huid, klachten van hoofdpijn of beperking van het gezichtsveld. Deze klachten kunt u aangeven bij het eerste consult en de arts zal dan meestal direct kunnen aangeven of u wel of niet voor BTW-vrijstelling in aanmerking komt. Als de klachten enkel van cosmetische aard zijn, zijn wij wettelijk verplicht 19% BTW in rekening te brengen.