Voor de ooglidcorrectie behandeling

Home / Voor de ooglidcorrectie behandeling
Voor de ooglidcorrectie behandeling heeft u een persoonlijk consult met de chirurg. In dit intake-gesprek beoordeelt de arts of uw klachten met één van de behandelingen kunnen worden verholpen. Er bestaan klinieken die dit gesprek uitbesteden aan een assistente en dat u pas op de dag van de behandeling pas kennis maakt met de behandelend arts. Dit is in Nederland echter niet toegestaan. Het is ook aan te bevelen de naam van de chirurg vooraf uitgebreid uit te “googlen” om er zeker van te zijn dat de hij/zij geen slechte naam heeft. In het vooronderzoek dient de arts te vragen naar uw medische verleden en of u medicijnen gebruikt.
Bloedverdunners dienen geruime tijd voor de behandeling te worden gestaakt en ook mag u geen pijnstillers gebruiken die een bloedverdunnende werking hebben zoals aspirine, ibuprofen en diclofenac. Nagenoeg alle pijnstillers zijn bloedverdunnend met als uitzondering paracetamol. Deze mag u gewoon door blijven gebruiken. De behandeling, indien goed uitgevoerd, is ook na afloop is niet pijnlijk en slechts circa 2% neemt na afloop een paracetamol, meestal tegen hoofdpijn vanwege spanning. Ook het gebruik van alcohol is gedurende drie dagen voor de behandeling niet toegestaan.
In het vooronderzoek dient de arts te vragen naar uw medische verleden en of u medicijnen gebruikt.
Zorg ervoor dat u goed bent voorbereid op de behandeling. De eerste week na de behandeling is het namelijk niet toegestaan om te bukken, tillen of lichamelijke arbeid te verrichten. Houdt u hiermee dus rekening bij het werk of huishouden.

Zorg ervoor dat u goed bent voorbereid op de behandeling. De eerste week na de behandeling is het namelijk niet toegestaan om te bukken, tillen of lichamelijke arbeid te verrichten.

Geen gecombineerde onder-en bovenooglidcorrectie

Wij raden u af om tegelijkertijd een gecombineerde onder- en bovenooglidcorrectie te laten verrichten. Hoewel het natuurlijk aantrekkelijk lijkt om alles in 1 keer te laten verrichten, kleven er veel nadelen aan een gecombineerde ingreep. Allereerst dient een gecombineerde ingreep vanwege de uitgebreidheid van de behandeling onder narcose plaats te vinden. Tijdens narcose zijn de aangezichtsspieren echter verlamd waardoor een ooglidcorrectie minder nauwkeurig kan worden uitgevoerd. Met name bij de onderzijde bestaat de kans dat er teveel huid wordt weggehaald waardoor het onderooglid omlaag wordt getrokken of zelfs af gaat staan (ectropion). Onder plaatselijke verdoving is het risico hierop veel kleiner. Daarnaast vinden wij narcose een onnodig zware maatregel als het ook onder plaatselijke verdoving kan worden uitgevoerd. Het middel moet immers niet erger zijn dan de kwaal. Narcose kent vele bijwerkingen als misselijkheid, vermoeidheid en heeft risico’s.
operatietafel
Ook is de kans op een postoperatieve infectie bij een gecombineerde ingreep aanzienlijk groter. Hoe langer de duur van een behandeling, hoe groter immers de kans op contaminatie. De kans op een infectie bij afzonderlijke behandelingen is veel kleiner. Dit komt omdat bij beide behandelingen opnieuw wordt gedesinfecteerd en schoon steriel instrumentarium wordt gebruikt. Een infectie is de belangrijkste complicatie na een ooglidcorrectie en kan leiden tot beschadiging van de oogzenuw.
onderzoekstoel
Bij een onderooglidcorrectie zitten de ‘sneetjes’ in het zicht en vallen niet zoals bij een bovenooglift weg in de arcadeboog. Bij een slechte wondreactie met littekenreactie kan dit tot cosmetische problemen leiden. Daarom raden wij aan eerst een bovenooglift te laten verrichten en pas enkele maanden later de onderzijde. Zo kan namelijk eerst aan de bovenzijde bekeken worden of de genezing normaal verloopt. Indien dit het geval is, zal dit ook opgaan voor de onderzijde. Bij een forse littekenreactie (keloidvorming), zal een onderooglidcorrectie dus moeten worden afgeraden. De kans op een gestoorde littekenreactie is circa 1 %.

Na een bovenooglift, kunnen de wallen onder de ogen minder worden. Dit geld met name als bij de bovenooglift vet wordt verwijderd. Vet trekt namelijk vocht aan en door de zwaartekracht zakt dit vocht naar onderen waardoor wallen kunnen verergeren. Na een bovenooglift kunnen de wallen daarom verminderen en het komt regelmatig voor dat mensen een onderooglidcorrectie niet meer nodig vinden. Een positief effect van een bovenooglift op de wallen ziet men vooral bij mensen waarbij de wallen wisselend waren en waarbij vocht het grootse probleem was. Indien vet de oorzaak is van wallen, ziet men nauwelijks of geen effect.

Kort samengevat zijn de nadelen van een gecombineerde onder- en bovenooglidcorrectie:

  • groter risico vanwege narcose
  • grotere kans op infectie
  • minder nauwkeurig resultaat
  • onderooglidcorrectie soms overbodig
  • duurder

Versleep de lijn om voor en na de behandeling te bekijken

Wenkbrauwlift / Voorhoofdslift

Bij laagstaande wenkbrauwen kan een wenkbrauwlift/voorhoofdslift worden geadviseerd. Een wenkbrauwlift/voorhoofdslift  is echter geen kleine operatie en zeker niet zonder bijverschijnselen. Nadelen van deze ingreep zijn dat zij in het algemeen onder narcose dienen plaats te vinden en dat het gevoel in het voorhoofd meestal niet (volledig) terug komt. Ook kunnen  littekens zichtbaar blijven, met name bij mannen met een optrekkende haargrens. Daarnaast is het resultaat vaak ook onnatuurlijk. Omdat de wenkbrauwen gelift worden, kan een verbaasde blik ontstaan. De gezichtsuitdrukking verandert significant en andere mensen zouden kunnen zien dat er een cosmetische behandeling heeft plaatsgevonden.

Ooglift gebruikt een speciale techniek bij laagstaande wenkbrauwen waardoor een wenkbrauwlift/voorhoofdslift bij de meeste mensen kan worden voorkomen. Bij deze techniek wordt de arcadeboog meer naar achteren geplaatst waardoor er optisch meer ruimte tussen het oog en de wenkbrauw ontstaat. Het resultaat is heel “natuurlijk” en het gaat ook niet gepaard met de nadelen van een wenkbrauwlift. Voorbeelden hiervan kunt u hieronder zien.

Vrouw van 41 jaar, met voor de behandeling met extreem laaghangende wenkbrauwen.  Na alleen een “aangepaste” ooglift door Dr. Geerling heeft zij toch een hele frisse natuurlijke blik.

Versleep de lijn om voor en na de behandeling te bekijken

Deze man van 69 jaar kampt voor de behandeling met laaghangende wenkbrauwen. Het resultaat van de behandeling geeft een heel natuurlijk effect zonder wenkbrauwlift. Geen verbaasde blik!

Versleep de lijn om voor en na de behandeling te bekijken