Verdoving bij een ooglidcorrectie

Home / Verdoving bij een ooglidcorrectie
De meeste ooglidcorrecties van zowel de onder- als de bovenoogleden worden onder lokale verdoving uitgevoerd. Hierbij wordt met een klein naaldje verdovingvloeistof onder de huid van de oogleden aangebracht. Ooglift heeft een speciale manier van verdoven. Indien deze speciale techniek wordt toegepast, is de verdoving bijna geheel pijnloos en veel minder pijnlijk dan de verdoving bij de tandarts. Een enquete uitgevoerd bij Ooglift toont aan dat 98% van de behandelde mensen de verdoving vond meevallen. Het voordeel van plaatselijke verdoving is dat de aangezichtsspieren tijdens de behandeling niet verslappen. Hierdoor is een ooglidcorrrectie onder lokale verdoving heel nauwkeurig uit te voeren.
Er zijn klinieken die beweren dat algehele verdoving (narcose) veiliger zou zijn. In verschillende studies is dit echter echter nooit aangetoond. Daar komt nog bij dat narcose belastender is en zelf ook weer bepaalde risico’s heeft. De kans op overlijden als gevolg van toepassing van algehele anesthesie is circa 1 op 100.000 anesthesie├źn. De belangrijkste bijwerkingen na anesthesie zijn misselijkheid (10-30%), braken (<10%) en keelpijn (veroorzaakt door de intubatie). Wij zijn daarom van oordeel dat ooglidcorrecties per definitie onder plaatselijke vedoving dienen plaats te vinden. Bij gecombineerde onder- en boven behandelingen wordt vaak narcose geadviseerd.
verdoving